Een kleine algemene introductie:

Als ontwerper breng ik vooral mijn creativiteit in bij niet-commerciële instellingen en opdrachtgevers die een duurzame samenleving nastreven.

Omdat daar mijn interesses liggen zijn in nauwe samenwerking met de opdrachtgever op dat gebied dan ook de beste ontwerpresultaten te bereiken.

Vaak is het daarbij de uitdaging om met weinig middelen zoveel mogelijk te doen.

Voor opdrachtgevers die vanwege hun ideële uitgangspunten niet zo'n ruim budget hebben, hanteer ik speciale tarieven.
De zon levert al sinds 2002 de elektriciteit voor dit ontwerpburo